český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Čistiaci prípravok, priemyselný odmasťovač – BIOCLEAN MECA 300 – Tec Industries
Last update: 2023/06/12 15:16

VYSOKO KONCENTROVANÝ ČISTIACI PRÍPRAVOK

ŠPECIÁLNE PRE STROJÁRSTVO

ODMASŤOVACÍ A ČISTIACI PRÍPRAVOK S OBSAHOM 40 % ÚČINNÝCH LÁTOK

OBSAHUJE PROTIKORÓZNE ČINIDLÁ

ODSTRAŇUJE TUKY, OLEJE, MAZIVÁ, MYDLÁ, OCHRANNÉ VOSKY

POUŽITEĽNÝ NAMOČENÝ, DO VANÍ, ULTRAZVUKOVÝCH VANÍ, ZA STUDENA, VLAŽNÝ

DO UMÝVAČIEK, SO ŠKRABKAMI, FILCAMI ALEBO UTIERANÍM

 

 

 

 

Koncentrovaný odmasťovač

Vysoká emulgačná, mydliaca a disperzná schopnosť

 

Silné zvlhčovadlo, rozpúšťadlo

 

Obsahuje aditíva proti korózii a proti penivosti

 

Možno používať v koncentrácii s vodou od 2 % vyššie

Bez oplachovania

 

 

OPIS

Silne aktívny na všetky znečistenia, ako je olej, tuk, vosk, anorganické znečistenie.

Použiteľný neriedený alebo riedený.

Použiteľný pomocou handričky, kefy, v umývačke, ponorením s miešaním, s ultrazvukom, za studena alebo za tepla nízkotlakovým alebo vysokotlakovým postrekom.

 

POUŽITIE

Čistenie kovových súčiastok, lakovaných alebo natretých povrchov, plastových materiálov.

Odmasťovanie mechanických súčiastok; príprava povrchov pred natieraním.

Odmasťovanie foriem pri vstrekovaní plastov, v sklárstve, v zlievarňach. Lisovacie zariadenia. Odstraňovanie mazív nanesených v trúbkach pri nepretržitej prevádzke alebo ponorením zväzkov trubiek. Odmasťovanie, čistenie prevodových zariadení.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálny

Priehľadná kvapalina

Farba

Vizuálna

Červená

Parfum

Slabý, bez zápachu

Merná hmotnosť pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

1,050

g/l

Obsah účinnej látky

40

%

pH v neriedenom stave

NF T90-008

13,1

pH 10 %

NF T90-008

12

pH 5%

NF T90-008

11,7

Čas prietoku Rez 3 pri 20 °C

NF EN ISO

26

s

Index lomu

ISO 5661

1,3700

Index

Bod tuhnutia

ASTM D 97

-11

°C

Penivosť pri 5 %

NFT 60188

1/1000/100/0/250

mn/ml/l.h-1

Obsah uhľovodíkov

LPCH

0

%

Obsah fosfátov

LPCH

0

%

Obsah chlóru

GCMS

 0 

ppm

Obsah ťažkých kovov a polokovov

GCMS

0

ppm

ChSK Chemická spotreba kyslíka

NFT 90101

20406

mgO2/l

BSK Biochemická spotreba kyslíka po 5 dňoch

NF EN 1899-1

8724

mgO2/l

TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok

NF EN 872

< 2

mg/l

MVS prchavé látky nesené vzduchom

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

842

mgN/l

ThOD Teoretická spotreba kyslíka, morská voda

ISO 15,705

20125

mgO2/l

Schopnosť zvlhčovania

...

Hodnotenie

Disperzná schopnosť

...

Hodnotenie

Emulgačná schopnosť

...

Hodnotenie

Odmasťovacia schopnosť

...

Hodnotenie

Schopnosť odstraňovania kameňa

..

Hodnotenie

 

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Nepoužívajte na časti alebo podklady s lesklým povrchom vyrobené z ľahkých zliatin pri koncentrácii vyššej ako 5 % vo vode.

Pred použitím otestujte na povrchoch so slabo sieťovanými nátermi.

Po použití nevylievajte do kanalizácie.

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIA

 

    Nádoba 200 kg

čistiaci odmasťovací prípravok VYSOKO KONCENTROVANÝ na odmasťovanie kovov podliehajúcich korózii. Mierne penivý. Použiteľný v ultrazvukových vaniach, ponorením, do umývačiek. priemyselné čistiace prípravky ibiotec, čistiace detergenty, výrobcovia priemyselných čistiacich prípravkov, priemyselný čistiaci prípravok, profesionálny čistiaci prípravok, odmasťovací detergent, čistiaci prípravok proti korózii, odmasťovač do ultrazvukovej vane, čistiaci odmasťovací prípravok strojárstvo, čistiace mazivo, čistiaci prípravok Dodávatelia priemyselných čistiacich prípravkov. protikorózny čistiaci prípravok. Mazací odmasťovací detergent. Čistiaci prípravok na oceľ. Čistiaci prípravok pre strojárstvo. Odmasťovací detergent na údržbu. Čistiaci prípravok do ultrazvukovej vane. Čistiaci prípravok za tepla. Čistiaci prípravok do priemyselnej umývačky. Čistenie ponorením. Odmasťovanie postrekom. Odmasťovač rozpustný vo vode. Odmasťovač motora. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

 

 

           Kanister 20 kg

 čistiaci odmasťovací prípravok VYSOKO KONCENTROVANÝ na odmasťovanie kovov podliehajúcich korózii. Mierne penivý. Použiteľný v ultrazvukových vaniach, ponorením, do umývačiek. priemyselné čistiace prípravky ibiotec, čistiace detergenty, výrobcovia priemyselných čistiacich prípravkov, priemyselný čistiaci prípravok, profesionálny čistiaci prípravok, odmasťovací detergent, čistiaci prípravok proti korózii, odmasťovač do ultrazvukovej vane, čistiaci odmasťovací prípravok strojárstvo, čistiace mazivo, čistiaci prípravok Dodávatelia priemyselných čistiacich prípravkov. protikorózny čistiaci prípravok. Mazací odmasťovací detergent. Čistiaci prípravok na oceľ. Čistiaci prípravok pre strojárstvo. Odmasťovací detergent na údržbu. Čistiaci prípravok do ultrazvukovej vane. Čistiaci prípravok za tepla. Čistiaci prípravok do priemyselnej umývačky. Čistenie ponorením. Odmasťovanie postrekom. Odmasťovač rozpustný vo vode. Odmasťovač motora. Produkt na priemyselnú údržbu

  

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE