český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Čisticí přípravek, průmyslový odmašťovač – BIOCLEAN MECA 300 – Tec Industries
Last update: 2023/06/12 15:21

VYSOCE KONCENTROVANÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

SPECIÁLNÍ PRO STROJÍRENSTVÍ

ODMAŠŤOVACÍ A ČISTICÍ PŘÍPRAVEK S OBSAHEM 40 % ÚČINNÝCH LÁTEK

OBSAHUJE PROTIKOROZNÍ ČINIDLA

ODSTRAŇUJE TUKY, OLEJE, MAZIVA, MÝDLA, OCHRANNÉ VOSKY

POUŽITELNÝ NAMOČENÝ, DO NÁDRŽÍ, ULTRAZVUKOVÝCH NÁDRŽÍ, ZA STUDENA, VLAŽNÝ

DO MYCÍCH STROJŮ, SE ŠKRABKAMI, FILCY NEBO OTÍRÁNÍM

 

 

 

Koncentrovaný odmašťovač

Vysoká emulgační, mydlicí a disperzní schopnost

 

Silně namáčecí, rozpouštěcí

 

Obsahuje aditiva proti korozi a proti pěnivosti

 

Lze používat v koncentraci s vodou od 2 % výše

Bez oplachování

 

 

POPIS

Silně aktivní na veškerá znečištění jako je olej, tuk, vosk, anorganická znečištění.

Použitelný neředěný nebo ředěný.

Použitelný pomocí hadříku, kartáče, v mycím zařízení, ponořením s mícháním, s ultrazvukem, za studena nebo za tepla nízkotlakým nebo vysokotlakým postřikem.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění kovových součástek, lakovaných nebo natřených ploch, plastových materiálů.

Odmašťování mechanických součástek; příprava povrchů před nátěrem.

Odmašťování forem při vstřikování plastů, ve sklářství, ve slévárnách. Lisovací zařízení. Odstraňování maziv nanesených na trubkách nebo ponořením svazků trubek. Odmašťování, čištění převodových zařízení.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

Kapalný, čirý

-

Barva

Vizuální

Červená

-

Zápach

-

Slabý, bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

1,050

g/l

Obsah účinných látek

-

40

%

pH čistý

NF T90-008

13,1

-

pH při 10 %

NF T90-008

12

-

pH při 5%

NF T90-008

11,7

-

Doba průtoku – řez 3 při 20 °C

NF EN ISO

26

s

Index lomu

ISO 5661

1,3700

Index

Bod mrznutí

ASTM D 97

-11

°C

Pěnění při 5 %

NFT 60188

1/1000/100/0/250

mn/ml/l.h-1

Obsah uhlovodíků

LPCH

0

%

Obsah fosfátů

LPCH

0

%

Obsah chlóru

GCMS

 0 

ppm

Obsah těžkých kovů a metaloidů

GCMS

0

ppm

CHSK chemická spotřeba kyslíku

NFT 90101

20406

BSK biologická spotřeba kyslíku

BSK 5 biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech

NF EN 1899-1

8724

BSK biologická spotřeba kyslíku

Celkové nerozpuštěné látky

NF EN 872

< 2

mg/l

Nerozpuštěné těkavé látky

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

842

mgN/l

Teoretická spotřeba kyslíku v mořské vodě

ISO 15,705

20125

BSK biologická spotřeba kyslíku

Smáčecí schopnost

-

...

Kóty

Disperzní schopnost

-

...

Kóty

Emulgační schopnost

-

...

Kóty

Odmašťovací schopnost

-

...

Kóty

Odvápňovací schopnost

-

..

Kóty

 

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Nepoužívejte na součástky nebo substráty s lesklým vzhledem, na lehké slitiny, v koncentraci vyšší než 5 %.

Nejprve proveďte zkoušku na plochách natřených lehce zesítěnými barvami.

Po použití nevyhazujte do kanalizace.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

BALENÍ

      Sud 200 kg

čisticí odmašťovací přípravek VYSOCE KONCENTROVANÝ na odmašťování kovů podléhajících korozi. Mírně pěnivý. Použitelný v ultrazvukových nádržích, ponořením, do mycích strojů. průmyslové čisticí přípravky ibiotec, čisticí detergenty, výrobci průmyslových čisticích přípravků, průmyslový čisticí přípravek, profesionální čisticí přípravek, odmašťovací detergent, čisticí přípravek proti korozi, odmašťovač do ultrazvukové nádrže, čisticí odmašťovací přípravek strojírenství, čisticí mazivo, čisticí přípravek bez oplachování. Dodavatelé průmyslových čisticích přípravků. protikorozní čisticí přípravek. Mazací odmašťovací detergent. Čisticí přípravek na ocel. Čisticí přípravek pro strojírenství. Odmašťovací detergent na údržbu. Čisticí přípravek do ultrazvukové nádrže. Čisticí přípravek za tepla. Čisticí přípravek do průmyslové myčky. Čištění ponořením. Odmašťování postřikem. Odmašťovač rozpustný ve vodě. Odmašťovač motoru. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

 

         Kanystr 20 kg

 čisticí odmašťovací přípravek VYSOCE KONCENTROVANÝ na odmašťování kovů podléhajících korozi. Mírně pěnivý. Použitelný v ultrazvukových nádržích, ponořením, do mycích strojů. průmyslové čisticí přípravky ibiotec, čisticí detergenty, výrobci průmyslových čisticích přípravků, průmyslový čisticí přípravek, profesionální čisticí přípravek, odmašťovací detergent, čisticí přípravek proti korozi, odmašťovač do ultrazvukové nádrže, čisticí odmašťovací přípravek strojírenství, čisticí mazivo, čisticí přípravek bez oplachování. Dodavatelé průmyslových čisticích přípravků. protikorozní čisticí přípravek. Mazací odmašťovací detergent. Čisticí přípravek na ocel. Čisticí přípravek pro strojírenství. Odmašťovací detergent na údržbu. Čisticí přípravek do ultrazvukové nádrže. Čisticí přípravek za tepla. Čisticí přípravek do průmyslové myčky. Čištění ponořením. Odmašťování postřikem. Odmašťovač rozpustný ve vodě. Odmašťovač motoru. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

  

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE